Enäjärven koekalastus 2022

Tulkaa auttamaan koekalastuksen toteuttamisessa

Enäjärven kalastoa on alettu tutkia toden teolla sen jälkeen, kun koko järvi liitettiin Lounais-Suomen kalatalousalueeseen. Nyt elokuun alussa järvellä suoritetaan ELY-keskuksen rahoituksella mittava koeverkkokalastus.

Verkot viritetään useaksi yöksi eri puolille järveä ja tuodaan aamuksi rantaan, jossa saalis irroitellaan ja mitataan. Tähän vaiheeseen tarvitaan meidän ranta-asukkaiden apua.

Jos olet kiinnostunut perheinesi tulemaan avuksi, niin seuraa näitä sivuja tarkempien ajankohtien ja paikkojen varmistamiseksi. Voit myös vaikka heti ottaa yhteyttä Rolf Oinoseen (040 839 8528), joka on mukana hankkeessa yhdessä Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa. Jo parin tunnin mukanaolo auttaa ja palkinnoksi saa lisääntyvää tietoa järven kalojen elämästä.

Edellinen koeverkkokalastus suoritettiin parikymmentä vuotta sitten, joten on mielenkiintoista tietää, miten kalasto on sen jälkeen kehittynyt. Tässä välissä on suoritettu mittava särkikalojen poisto ja panostettu kuhan istutuksiin, joten uutta tietoa varmasti tulee.

Samoina päivinä pyydetään aktiivikalastajia pyytämään muikkuja, joita koeverkkoihin ei välttämättä eksy.

Eräät kalatutkijat ovat innostuneet selvittämään Enäjärven kuuluisan muikkukannan rakennetta ja muikun kasvunopeutta. Eli olkaa muikunkalastajat yhteydessä allekirjoittaneeseen, niin kerätään näytteitä erikokoisista muikuista saadaksemme lisätietoa tästä arvokkaasta lajista.

Enäjärvitapaamisessa Sipilän rannassa jaetaan lisätietoa näistä kala-asioista 2.7. Tervetuloa.


Kalastusterveisin Rolf Oinonen 040 839 8528