Tietosuojaseloste

Enäjärven suojeluyhdistys ry | 01.05.2023

Yhdistyksen jäsenrekisteri

Jäsenrekisterimme käsittää noin 550 jäsenemme nimi- ja yhteystiedot. Käytämme tietoja jäsenyyden ja siihen liittyvien palveluiden hoitamiseen sekä tiedottamiseen. Emme myy jäsenrekisterimme tietoja eteenpäin.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Enäjärven suojeluyhdistys ry
Ihantolantie 380, 25410 Suomusjärvi
enajarvensuojeluyhdistys@gmail.com
Y-tunnus 1643213-1
040-5639839 Helena Olkinuora
www.enajarvi.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lakisääteiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä sopimukseen, jonka osapuolena rekisteröity on.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja jotka saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • rekisteröidyn jakeluosoite
  • rekisteröidyn sähköpostiosoite (mikäli tieto on annettu)
  • rekisteröidyn puhelinnumero (mikäli tieto on annettu)
  • rekisteröidyn jäsenmaksutiedot

5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi mm. jäsenlehden postittamiseksi sekä viranomaiselle lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja kirjallisessa muodossa säilytetään yhdistyksen sihteerin kotona. Digitaalisessa muodossa henkilötietoja säilytetään tietokoneella google drive pilvessä joka on suojattu salasanoin. Tietokone on suojattu salasanoin ja tietoturvaohjelmalla.

7. Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a: henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty
b: henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a: rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
b: käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden rajoittamista
c: rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

9. Yhteydenotot tietosuoja-asioihin liittyen

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.