Linkkejä

Linkit avautuvat uuteen välilehteen / ikkunaan.

Metsästäjäliitto

VESI.fi – vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde
Ajantasaista vesitietoa.

Valonia – Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto
Valonian eli Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen hanke.

Ykkösakseli
Ykkösakseli ry on aatteellinen ja yleishyödyllinen yhdistys, jonka kotipaikka on Lohja ja toiminta-alueena Salo, Lohja, Karkkila ja Vihti.

Hiidenveden kunnostus

Salon kaupunki

Lohjan kaupunki

Haja-asutuksen jätevedet
Sivuston tarkoituksena on auttaa kiinteistönomistajia, viranomaisia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita jätevesijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jonka pyrkimyksenä on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön.

Luonnonvarakeskus
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on nyt osa Luonnonvarakeskusta.

Vieraspeto.fi
Sivusto vieraspedoista ja niiden pyyntitavoista.

Wavin Finland Oy
Jätevesijärjestelmien toimittaja. Entinen Wavin-Labko Oy. Sivustolla paljon tietoa jätevesien käsittelystä.

Järviwiki
Perustiedot Suomen kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistä, siis myös Enäjärvestä.

Vesistöklinikka
Salon vesistöjen hoitoyhdistys ry:n Facebook-sivu.

Vesistökunnostusverkoston YouTube-kanava
Videoita vesistöjen kunnostuksesta Ympäristöhallinnon Vesistökunnostusverkoston YouTube-kanavalle on koottu useita satoja videoita vesistöjen tilan parantamiseen liittyvistä hankkeista ja tilaisuuksista. Kanavalle on siirretty mm. aiemmin toimineen Vesienhoidon netti-TV:n videot. Kyseiseltä sivulta löydät videot jaoteltuna eri aihepiireittäin.

Suomen luonnonsuojeluliitto

Kalatalouden keskusliitto

Ympäristöhallinnon verkkopalvelu

Ympäristöministeriö

Enäjärven vedenkorkeusennuste
Ympäristöhallinnon vesistöennustepalvelu.

Käymäläseura Huussi ry

Maa- ja metsätalousministeriö