Vedenpinnan korkeus

Vedenpinnan korkeutta koskevia määräyksiä

Enäjärven Luusuaan Myllyojaan Jaarnin sillan yläpuolelle rakennettiin vuoden 2018 elokuussa ympäristölupaviraston päätöksen mukainen pohjapato. Pohjapadon pituus Myllyojan laskusuunnassa on 4,50 m ja leveys virran suunnassa 0,50 m. Padon reunoilla harjakorkeus saa olla enintään N60 + 57,25 m ja keskellä olevan 1,5 m leveän aukon pohjakorkeus enintään N60 + 57,10 m. Pato oli päätöksen mukaan lisäksi tehtävä siten, että siitä virtaa vettä Myllyjokeen aina vähintään 150 l/s.

Päätöksen korkeustaso on eri kuin Uitsalmen sillan korkeusasteikon. Päätös on vuoden 1960 tarkkavaaitustasossa N60 ja Uitsalmen sillan korkeusasteikko on vuoden 1943 tarkkavaaitustaso N43. Uitsalmen sillan korkeusasteikon 0-piste on N43+57,00 m, joka päätöksen tasossa on N60 + 57,08 m.

Enäjärven vedenkorkeudet on arvioitu päätöstä tehtäessä vuosina 1977–1999 tehtyjen havaintojen perusteella seuraaviksi:

  • Ylivedenkorkeus (HW1/20) N60 + 58,00 m
  • Keskiylivedenkorkeus (MHW) N60 + 57,80 m
  • Keskivedenkorkeus (MW) N60 + 57,50 m
  • Keskialivedenkorkeus (MNW) N60 + 57,20 m
  • Alivedenkorkeus (NW1/20) N60 + 57,10 m

Enäjärven vedenkorkeutta tarkkaillaan uuden ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaan sekä Uitsalmen sillan asteikolta että järven luusuassa Lauttaveden puolella olevalta asteikolta kerran viikossa. Lauttavedellä oleva asteikko on Jaarnin yksityistien vieressä paikassa, jonne yleisö pääsee helposti. Vedenkorkeus siinä on sama kuin pohjapadolla. Järven ollessa jäässä asteikot luetaan joka toinen viikko.