Vesistönsuojelua

Yhdistys on tehnyt ja teettänyt Enäjärvestä lukuisia tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä:

 • Enäjärven koekalastukset ja vapaa-ajan kalastus vuonna 1996, Asko Sydänoja, Turun yliopisto 1997
 • Enäjärven äyriäisplankton, Vesa Saarikari, Turun yliopisto 1997
 • Yhteenvetoraportti Enäjärvellä tehdyistä tutkimuksista vuosina 1994 – 1996. Suositukset ja suunnitelma jatkotoimenpiteiksi, Asko Sydänoja, Turun yliopisto 1997
 • Laskelma Enäjärven hajakuormasta, Jouko Hakala, Lounais-Suomen ympäristökeskus 1997
 • Sammatin Enäjärven kaikuluotausselvitys, Kari Kinnunen ja Pertti Savola 1997
 • Pohjaeläintutkimus Enäjärvestä 7.6.1996, FL Lauri Paasivirta 1996, jäsenkirje 3/1996
 • Enäjärven pohjaeläimistö, FL Lauri Paasivirta 1999, Enäjärven suojeluyhdistyksen 25- vuotisjulkaisu, sivut 18-19
 • Enäjärven kehitys pohjaeläimistön kertomana, FL Lauri Paasivirta 2006, jäsenkirje 3/2006 sivut 9-11
 • Enäjärvi, Enäjärven suojeluyhdistys 25 vuotta –julkaisu, Enäjärven suojeluyhdistys 1999
 • Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Enäjärven valuma-alueella Sammatissa, Karjalohjalla ja Suomusjärvellä, MMK Susan Lyytikäinen 2001
 • Enäjärven vesikasvillisuuden kartoitus, MMK Rolf Oinonen, Pentti Havia 2001
 • Sammatin Enäjärven hajakuormituksen ja vesikasvillisuuden selvitysohjelman loppuraportti, Sirpa Penttilä, Uudenmaan ympäristökeskus 2001
 • Suomusjärven, Sammatin ja Karjalohjan Enäjärven koekalastus 2003, Perttu Louhesto ja Petri Rannikko, Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy 2003
 • Yhteenveto Sammatin jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tilan kehittymisestä vuosina 1986 – 2003, Eeva Ranta, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2003
 • Elävä Enäjärvi – 30 vuotta ympäristön hyväksi -julkaisu, Enäjärven suojeluyhdistys 2004
 • Enäjärvestä, sen yläpuolisista järvistä ja siihen laskevista puroista on otettu yhdistyksen toimesta vesinäytteitä vuodesta 1978 lähtien
 • Enäjärvellä on tehty hoitokalastusta nuottaamalla ja rysäpyynnillä vuosina 1996 – 2008
 • Kiskonjoki-projektin alaisuudessa Enäjärvellä on tehty hoitokalastusta, niitetty vesikasveja ja suunniteltu pohjapatoa Enäjärven luusuaan
 • Elävä Enäjärvi – näyttely, 12 kpl 100 x 70 cm postereita