Etusivu » Ajankohtaista » Viranomaisyhteistyö

Viranomaisyhteistyö

kirjoittanut

kategoriassa .

Yhteystyötä viranomaisten kanssa

Vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksemme pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteistyössä kuntien, ympäristö- ja kalatalousviranomaisten kanssa. Tarkoituksena on lisätä informaatiota Enäjärvestä ja Enäjärven suojeluyhdistyksestä viranomaistahoille ja luottamushenkilöille, sekä siten parantaa yhdistyksen toimintaedellytyksiä. Avoimella tietojen vaihdolla saadaan lisää hyödyllistä tietoa ja kontakteja vaikkapa ongelmien ratkaisuun.

Koska järvemme sijaitsee kahden maakunnan ja kaupungin alueella, on meillä myös enemmän sidosryhmiä, joilla on vaikutusta järvemme asioihin. Järven ympäristöasioista ja kalatalousasioista vastuussa ovat Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset Turussa ja Helsingissä. Lisäksi kotoisten kaupunkiemme Salon ja Lohjan hallinnot ja viranomaiset ovat meille tärkeitä vaikuttajia.


Enäjärvi kuuluu ympäristösuojelumielessä kokonaisvastuullisesti Varsinais-Suomen ELY:lle, Kiskonjoen vesistön pääaltaana. Useimmat käytännön toimet on kuitenkin vastuutettu Uudenmaan ELY:lle, jolle kuuluvat vesinäytteiden otto ja veden laadun jatkuva seuranta.

Samoin Uudenmaan ELY:n tehtävänä ovat vedenkorkeus- ja virtaamaennusteet sekä myös pohjapadon toiminnan valvonta. Yhdistyksemme on koko toimintansa aikana hoitanut osaltaan veden laadun seurantaa. Tavoitteena on sopia ja yhtenäistää viranomaistahojen kanssa entistä selkeämmin näytteiden oton vastuut ja seurannat, ja saada ne helposti luettavaan muotoon nettisivuillemme. Sama koskee tiedottamista veden pinnan korkeudesta.

Yhdistyksen hallitus on pitänyt yhteyttä sekä Varsinais-Suomen että Uudenmaan ELY-keskuksiin ja tulee jatkamaan vuorovaikutusta aktiivisesti. Vesinäytteiden otossa on jo ollutkin erityisen paljon yhteistyötä, jota edelleen kehitetään.

Yhtenä osa-alueena viranomaisyhteyksissä ovat erityyppiset vesistönsuojeluprojektit, joilla voidaan edistää vesistön ja muiden pintavesien monipuolista ja kestävää käyttöä. Yhdistyksemme seuraa tarkoin mahdollisuuksia hakea avustuksia tällaisiin projekteihin.

Hannu Lumme