Etusivu » Ajankohtaista » Vuoden Vesiensuojelija

Vuoden Vesiensuojelija

kirjoittanut

kategoriassa .

Vuoden Vesiensuojelijan tunnustus 50-vuotiaalle Enäjärven suojeluyhdistykselle

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on myöntänyt Vuoden Vesiensuojelijan tunnustuksen Enäjärven suojeluyhdistykselle pitkään jatkuneesta ja aktiivisesta työstä Lohjan ja Salon alueilla sijaitsevan järven hyväksi. LUVYn kevätkokouksessa 23. huhtikuuta hyväksyttiin myös yhdistyksen vuoden 2023 tilinpäätös.

Vuoden 2024 Vesiensuojelijaksi nimetty Enäjärven suojeluyhdistys on edistänyt vesiensuojelua järvellä ja sen valuma-alueella jo vuodesta 1974. Tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan juhliva yhdistys on mm. seurannut Enäjärven vedenlaatua 70-luvulta saakka ja ollut aktiivisesti vaikuttamassa esimerkiksi alueen tiesuunnitelmiin ja rantakaavoitukseen. Viimeaikaisiin saavutuksiin kuuluvat pinnankorkeuden vaihteluita tasaavan pohjapadon saaminen järven laskujokeen ja vedenkorkeuksien seuranta.

Enäjärven suojeluyhdistys on onnistunut kokoamaan yhteen alueen mökkiläisiä, ranta-asukkaita ja muita toimijoita sekä edistänyt vesiensuojelua hyvähenkisellä vuoropuhelulla. Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä on noin 500 henkilö- ja yhteisöjäsentä.

“Olemme ilahtuneita tunnustuksesta ja arvostamme sitä. Olemme pyrkineet Enäjärvellä tehtävän työn lisäksi osallistumaan yhteistyöhankkeisiin koko Kiskonjoen vesistöalueella, aina Saaristomerelle asti. Lisäksi viestimme aktiivisesti vesiensuojelusta”, sanoo Enäjärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Lumme.

LUVY on nimennyt Vuoden Vesien- tai Ympäristönsuojelijan vuodesta 1983 lähtien. Tunnustus myönnetään ansiokkaasta vesiensuojelutyöstä tai muusta ympäristön hyväksi tehdystä toiminnasta.