Etusivu » Ajankohtaista » Hankkeiden tulokset

Hankkeiden tulokset

kirjoittanut

kategoriassa .

Hankkeiden tulokset – Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tälle sivulle kootaan tietoa hankkeiden tuloksista, kuten loppuraporteista ja julkaisuista.

Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle

Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle -hankkeessa selvitettiin kustannustehokkaita peltobiomassojen, kuten oljen ja vihreän biomassan, keräämis- ja hyödyntämisteknologioita. Lisäksi hankkeessa pyrittiin tehostamaan ravinteiden käyttöä tuomalla ympäristöindeksejä osaksi maatilojen arkea. Hankkeen hyödyt jakaantuivat tuotantoketjun eri vaiheisiin. Suorina hyödynsaajina olivat maataloustuottajat, energiayhtiöt sekä elintarvike- ja teknologiateollisuus. Lisäksi hankkeen tuloksista hyötyy ympäristö.

Maatalouden saostuspilotti Saaristomeren valuma-alueella

Saloy Oy:n maatalouden saostuspilotti Saaristomeren valuma-alueella -tutkimushankkeen tavoitteena oli vähentää Saaristomeren ulkoista kuormitusta hankekohteena olevien maatalousojien osalta. Hankkeessa osoitettiin, että vesistön ulkoista kuormitusta eli maatalouden tilakohtaista fosforikuormitusta on mahdollista tehokkaasti ja edullisesti vähentää saostamalla. Tutkimuksen yksityiskohtaisempiin tuloksiin voi tutustua hankkeen loppuraportissa.

Järki Lanta -hankeen tuloksia jo esillä

Elävä Itämeri säätiön (BSAG) Järki lanta -hanke on loppumetreillä. Hankkeessa kertyneitä kokemuksia ja tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa 13.11.2014. Hankkeen pääpaino on ollut lannan käytön toimivan yhteistyön kehittämisessä tilojen välillä. Tärkeä osa hanketta on ollut lannan käytön taloudellisuustarkastelu sekä erilaisten käsittelyjen ja logistiikkamenetelmien kokeilu maan tiivistymiseen liittyviä näkökulmia unohtamatta. Muita hankkeen tuloksia ja kokemuksia löytyy piakkoin ilmestyvässä perusteellisessa loppuraportissa.

Taustaselvitys ”Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet”

Ympäristöministeriön tilaamassa taustaselvityksessä kartoitetaan seikkaperäisesti lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden ravinteiden käyttöä ja kierrätystä. Lisäksi raportissa analysoidaan jo saatuja kokemuksia, toimijakenttää, päällekkäisyyksiä, epäjohdonmukaisuuksia, synergiamahdollisuuksia sekä tuodaan esille tehokkaamman toiminnan esteitä ja pullonkauloja.

Yleissuunnitelman laatiminen Saaristomeren valuma-alueelle

Ravinteiden käytön yleissuunnitelmassa selvitetään lannan ja muiden orgaanisten biomassojen sekä jätevesilietteiden määrää, laatua sekä ravinteiden yli- ja alijäämäalueiden sijaintia Saaristomeren valuma-alueella. Lisäksi raportissa tarkastellaan toteuttamisvaihtoehtoja ravinteiden kierrätykseen lähinnä biokaasulaitoskäsittelyssä ja ehdotetaan toimenpidevaihtoehtoja. Selvityksestä tehty julkaisu ilmestyi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen raportteja sarjassa 39/2014.

Metsäteollisuuden ravinnerikkaiden jätteiden ja lietteiden hyödyntäminen

Metsäteollisuudessa syntyy vuosittain suuria määriä ravinnepitoisia orgaanisia jätteitä ja lietteitä, joiden ominaisuuksia ja lannoitekäyttöä hankkeessa selvitettiin. Päämääränä on tiedon lisäämisellä saada alihyödynnetyt sivuvirrat kannattavaan käyttöön ja vähentää myös jätteiden loppusijoituskustannuksia. Lisäksi hanke tuotti lannoitevalmisteiden käyttäjille suunnatun tiivistetyn oppaan.

Lantatiedoista tekoihin – LantaTeko

MTT: n koordinoiman Itämeren alueen Baltic Manure-hankkeen monipuolisista ja runsaista tuloksista koottu yhteenveto suomennettiin LantaTeko-projektissa selkeiksi ohjeiksi ympäristöystävällisen ja taloudellisesti järkevän lannan käytön edistämiseen. Kestävä lannankäsittely Itämeren alueella – julkaisu kertoo tärkeimmät tulokset, esimerkit ja suositukset.

Maatalouden saostuspilotti

Julkaistu 8.12.2014 klo 9.27, päivitetty 8.12.2014 klo 9.26