Etusivu » Ajankohtaista » Uutisia

Uutisia

kirjoittanut

kategoriassa .

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren parantaminen

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lohjan vastine Laakian valitukseen pohjapadon lisäaikapäätöksestä

Salon vastine Laakian valitukseen pohjapadon lisäaikapäätöksestä

Lohjaa ei epäillä lainvastaisuuksista pohjapatoasiassa

Pohjapadon rakentamiselle lisäaikaa, AVI:n päätös

Yksipuisen rauhoituspäätös 18.8.2014

Lohjan kaupunginhallituksen päätös lisäaikahakemuksesta

Lohja hakee lisäaikaa Enäjärven pohjapadolle

Lohjan ympäristölautakunta esittää Yksipuisen rauhoitusta

Uusi kalastuslakiluonnos 4.12.2013

Enäjärven kunnostussuunnitelma on julkaistu

Vesilain muutoksen vaikutukset ojituksiin ja ruoppauksiin sekä vesiluontotyyppien suojeluun

Kalastuslaki on muuttumassa

Valtioneuvosto suosittaa Kiskonjokea meritaimenen nousujoeksi

Enäjärven vedenkorkeusennuste

Oikoradan linjaus vihdoin valittu

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Laakian valituksen pohjapatoasiassa

Vaasan hallinto-oikeudelta päätös pohjapadon valituksista

Pohjapadon lupapäätös 14.9.2007